Home/Tuyển Dụng

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Con người chính là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, là nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì thế, Nutridiamond luôn đầu tư phát triển tiềm năng của nhân viên, coi đó là một trong những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Môi trường làm việc tại Nutridiamond thoải mái và chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân viên có năng lực, tận tâm, chính trực và luôn sáng tạo. Khi làm việc tại đây, bạn sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, được cùng nhau phát triển và được khuyến khích phát huy tối đa năng lực sáng tạo của bản thân.

Văn hóa, doanh nghiệp

Các nhân viên hạnh phúc vì được CHĂM sóc sức khoẻ cộng đồng bằng CHẤT lượng sản phẩm dinh dưỡng vượt trội, bởi con người CHÍNH trực, có khát vọng đổi MỚI vươn tầm và tinh thần HỢP tác bền vững.

Cơ hội thăng tiến

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tại Nutridiamond công bằng cho mọi người, được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí . Việc tìm kiếm các vị trí chức danh quản lý hay chuyên gia đều được thực hiện công khai, minh bạch.

Chính sách nhân sự

Nutridiamond cam kết mang đến cho bạn một nguồn thu nhập năng động và cạnh tranh, bao gồm lương, thưởng và các phúc lợi xã hội khác.